Công an thông tin về vụ bắt giữ "hot girl" gọi vốn ôm 160 tỉ bỏ trốn

Đối tượng Trương Thị Cao Thảo. Ảnh: Công an tỉnh Bình Dương cung cấp.
Đối tượng Trương Thị Cao Thảo. Ảnh: Công an tỉnh Bình Dương cung cấp.
Đối tượng Trương Thị Cao Thảo. Ảnh: Công an tỉnh Bình Dương cung cấp.
Lên top