Cẩn trọng với chiêu dụ bán sổ bảo hiểm để lừa đảo

Đối tượng giả mạo cơ quan Bảo hiểm xã hội nhắn tin cho người lao động nhằm trục lợi. Ảnh: L.T
Đối tượng giả mạo cơ quan Bảo hiểm xã hội nhắn tin cho người lao động nhằm trục lợi. Ảnh: L.T
Đối tượng giả mạo cơ quan Bảo hiểm xã hội nhắn tin cho người lao động nhằm trục lợi. Ảnh: L.T
Lên top