Ninh Bình: Hàng loạt doanh nghiệp sử dụng "chui" lao động người nước ngoài

Công ty CP sản xuất - nhập khẩu Ninh Bình bị phạt số tiền 6 triệu đồng vì chưa khai báo việc bảo lãnh cho 3 người lao động nước ngoài giám sát hàng hóa tại công ty trước khi xuất khẩu. Ảnh: NT
Công ty CP sản xuất - nhập khẩu Ninh Bình bị phạt số tiền 6 triệu đồng vì chưa khai báo việc bảo lãnh cho 3 người lao động nước ngoài giám sát hàng hóa tại công ty trước khi xuất khẩu. Ảnh: NT
Công ty CP sản xuất - nhập khẩu Ninh Bình bị phạt số tiền 6 triệu đồng vì chưa khai báo việc bảo lãnh cho 3 người lao động nước ngoài giám sát hàng hóa tại công ty trước khi xuất khẩu. Ảnh: NT
Lên top