Lập biên bản vi phạm với doanh nghiệp bỏ rơi công nhân bị tai nạn lao động

Buổi đối thoại do Đoàn Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị tổ chức. Ảnh: Hưng Thơ.
Buổi đối thoại do Đoàn Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị tổ chức. Ảnh: Hưng Thơ.
Buổi đối thoại do Đoàn Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị tổ chức. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top