Xử lý hàng loạt người nước ngoài lao động “chui” ở Tây Nguyên

Lao động Trung Quốc ở một dự án điện gió ở địa bàn huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Ảnh: T.T
Lao động Trung Quốc ở một dự án điện gió ở địa bàn huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Ảnh: T.T
Lao động Trung Quốc ở một dự án điện gió ở địa bàn huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Ảnh: T.T
Lên top