Nhóm cựu cán bộ Ban quản lý dự án Nghi Sơn lập quỹ trái phép

Ba cựu cán bộ Ban Quản lý dự án Nghi Sơn lập quỹ trái phép, tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh: V.Dũng
Ba cựu cán bộ Ban Quản lý dự án Nghi Sơn lập quỹ trái phép, tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh: V.Dũng
Ba cựu cán bộ Ban Quản lý dự án Nghi Sơn lập quỹ trái phép, tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh: V.Dũng
Lên top