Cựu Tổng giám đốc PVOil chiếm đoạt tiền lãi ngoài nhận từ Oceanbank

Cựu Tổng Giám đốc PVOil Nguyễn Xuân Sơn (trái) và cấp dưới Vũ Trọng Hải. Ảnh cơ quan công an.
Cựu Tổng Giám đốc PVOil Nguyễn Xuân Sơn (trái) và cấp dưới Vũ Trọng Hải. Ảnh cơ quan công an.
Cựu Tổng Giám đốc PVOil Nguyễn Xuân Sơn (trái) và cấp dưới Vũ Trọng Hải. Ảnh cơ quan công an.
Lên top