LẬP QUỸ RIÊNG, GÂY THẤT THOÁT HÀNG TRĂM TRIỆU:

Cách chức trưởng, phó ban quản lý nhà máy rác

Trưởng và Phó Ban quản lý Nhà máy rác An Khê mắc nhiều sai phạm. Ảnh: Đ.V
Trưởng và Phó Ban quản lý Nhà máy rác An Khê mắc nhiều sai phạm. Ảnh: Đ.V
Trưởng và Phó Ban quản lý Nhà máy rác An Khê mắc nhiều sai phạm. Ảnh: Đ.V
Lên top