Nhận trăm tỉ đồng lãi ngoài từ Oceanbank, cựu sếp Vinashin hầu tòa

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 10.6. Ảnh Trần Vương
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 10.6. Ảnh Trần Vương
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 10.6. Ảnh Trần Vương
Lên top