Người lập văn bản giả cho học sinh nghỉ học là nam sinh cấp 2

Văn bản giả mạo cho học sinh nghỉ học được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Thanh Chung
Văn bản giả mạo cho học sinh nghỉ học được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Thanh Chung
Văn bản giả mạo cho học sinh nghỉ học được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Thanh Chung
Lên top