Quảng Nam: Điều tra vụ giả mạo văn bản cho học sinh nghỉ học

Văn bản giả mạo cho học sinh nghỉ ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Văn bản giả mạo cho học sinh nghỉ ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Văn bản giả mạo cho học sinh nghỉ ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top