Đề nghị phạt 10 triệu đồng người đăng văn bản giả cho học sinh nghỉ học

Ngày 18.2, tại Bình Phước lan truyền văn bản giả mạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước cho học sinh nghỉ học đến ngày 14.3.
Ngày 18.2, tại Bình Phước lan truyền văn bản giả mạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước cho học sinh nghỉ học đến ngày 14.3.
Ngày 18.2, tại Bình Phước lan truyền văn bản giả mạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước cho học sinh nghỉ học đến ngày 14.3.
Lên top