Làm rõ có bác sĩ trong đường dây mang thai hộ ở Hà Nội

Hai bị can trong đường dây mang thai hộ Nguyễn Anh Thư và Phạm Ngọc Thảo. Ảnh: Y.Hưng.
Hai bị can trong đường dây mang thai hộ Nguyễn Anh Thư và Phạm Ngọc Thảo. Ảnh: Y.Hưng.
Hai bị can trong đường dây mang thai hộ Nguyễn Anh Thư và Phạm Ngọc Thảo. Ảnh: Y.Hưng.
Lên top