Thủ đoạn của người đàn bà tổ chức mang thai hộ

Trần Thị Huyền bị đề nghị truy tố vì tổ chức mang thai hộ. Ảnh: L.N.
Trần Thị Huyền bị đề nghị truy tố vì tổ chức mang thai hộ. Ảnh: L.N.
Trần Thị Huyền bị đề nghị truy tố vì tổ chức mang thai hộ. Ảnh: L.N.
Lên top