Xóa đường dây đưa phụ nữ sang Trung Quốc để mang thai hộ

Các đối tượng Uông Thị Mai và Uông Thị Trang đã môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép để mang thai hộ. Ảnh: Công an Nghệ An
Các đối tượng Uông Thị Mai và Uông Thị Trang đã môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép để mang thai hộ. Ảnh: Công an Nghệ An
Các đối tượng Uông Thị Mai và Uông Thị Trang đã môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép để mang thai hộ. Ảnh: Công an Nghệ An
Lên top