Khởi tố vụ vận chuyển 2 cá thể rắn hổ mang chúa

Ảnh minh họa rắn hổ mang chúa. Ảnh: Trần Tuấn.
Ảnh minh họa rắn hổ mang chúa. Ảnh: Trần Tuấn.
Ảnh minh họa rắn hổ mang chúa. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top