Xử phạt 3 trường hợp sử dụng công cụ săn bắt động vật hoang dã Đà Nẵng

Xử phạt 3 trường hợp sử dụng công cụ săn bắt động vật hoang dã Đà Nẵng. Ảnh: Kiểm lâm
Xử phạt 3 trường hợp sử dụng công cụ săn bắt động vật hoang dã Đà Nẵng. Ảnh: Kiểm lâm
Xử phạt 3 trường hợp sử dụng công cụ săn bắt động vật hoang dã Đà Nẵng. Ảnh: Kiểm lâm
Lên top