Rắn cạp nia bò lên giường cắn cháu bé 22 ngày tuổi tử vong ở Hà Tĩnh

Loài rắn cạp nia cắn khiến cháu bé 22 ngày tuổi tử vong. Ảnh: HH
Loài rắn cạp nia cắn khiến cháu bé 22 ngày tuổi tử vong. Ảnh: HH
Loài rắn cạp nia cắn khiến cháu bé 22 ngày tuổi tử vong. Ảnh: HH
Lên top