Thủ tướng chỉ thị loại bỏ các tụ điểm mua bán động vật hoang dã trái phép

Cá thể chồn đang được tạm giữ tại Hải quan. Ảnh: HQ.
Cá thể chồn đang được tạm giữ tại Hải quan. Ảnh: HQ.
Cá thể chồn đang được tạm giữ tại Hải quan. Ảnh: HQ.
Lên top