Phát hiện rắn hổ mang 2 đầu có thể giết 20 người chỉ bằng 1 vết cắn

Rắn hổ mang 2 đầu cực độc được phát hiện ở Ấn Độ. Ảnh: Getty Images
Rắn hổ mang 2 đầu cực độc được phát hiện ở Ấn Độ. Ảnh: Getty Images
Rắn hổ mang 2 đầu cực độc được phát hiện ở Ấn Độ. Ảnh: Getty Images
Lên top