Khởi tố nguyên Giám đốc Sở Y tế Cà Mau

Nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Cà Mau)
Nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Cà Mau)
Nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Cà Mau)
Lên top