Sai phạm của "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản đến mức nào mà phải khởi tố?

Ông Lê Thanh Thản vừa bị khởi tố. Ảnh: TBCK
Ông Lê Thanh Thản vừa bị khởi tố. Ảnh: TBCK
Ông Lê Thanh Thản vừa bị khởi tố. Ảnh: TBCK
Lên top