Danh tính 9 bị can cùng bị khởi tố với ông chủ Nhật Cường Mobile là ai?

Ông chủ Nhật Cường Mobile bị khởi tố thêm về tội "Rửa tiền". Ảnh T.Vương
Ông chủ Nhật Cường Mobile bị khởi tố thêm về tội "Rửa tiền". Ảnh T.Vương
Ông chủ Nhật Cường Mobile bị khởi tố thêm về tội "Rửa tiền". Ảnh T.Vương
Lên top