Khởi tố bị can hai cán bộ Chi cục Thủy sản Quảng Nam tội nhận hối lộ

Khởi tố 2 cán bộ thuộc Chi cục Thủy sản Quảng Nam nhận hối lộ. Ảnh: Công an
Khởi tố 2 cán bộ thuộc Chi cục Thủy sản Quảng Nam nhận hối lộ. Ảnh: Công an
Khởi tố 2 cán bộ thuộc Chi cục Thủy sản Quảng Nam nhận hối lộ. Ảnh: Công an
Lên top