Cựu Trưởng Công an nhận hối lộ vẫn chưa phải hầu toà

Cựu Trưởng Công an TP. Thanh Hoá Nguyễn Chí Phương.
Cựu Trưởng Công an TP. Thanh Hoá Nguyễn Chí Phương.
Cựu Trưởng Công an TP. Thanh Hoá Nguyễn Chí Phương.
Lên top