Khánh Hoà: Tước giấy phép phòng khám sử dụng lao động nước ngoài không phép

Phòng khám đa khoa Đức An hiện đóng cửa. Ảnh: Bảo Trung
Phòng khám đa khoa Đức An hiện đóng cửa. Ảnh: Bảo Trung
Phòng khám đa khoa Đức An hiện đóng cửa. Ảnh: Bảo Trung
Lên top