Cà Mau: Bịt đường lao động nước ngoài không phép “chui” vào nhà máy

Cà Mau siết chặt lao động nước ngoài làm việc tại các công trình, nhà máy. Ảnh: Nhật Hồ
Cà Mau siết chặt lao động nước ngoài làm việc tại các công trình, nhà máy. Ảnh: Nhật Hồ
Cà Mau siết chặt lao động nước ngoài làm việc tại các công trình, nhà máy. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top