Hải Phòng: Thông tin mới nhất vụ côn đồ chiếm giữ, đuổi công nhân ra khỏi nơi làm việc

Chính quyền địa phương đã giải tán nhóm người rào doanh nghiệp, cho cẩu container để doanh nghiệp tiếp tục sản xuất. Ảnh: PV.
Chính quyền địa phương đã giải tán nhóm người rào doanh nghiệp, cho cẩu container để doanh nghiệp tiếp tục sản xuất. Ảnh: PV.
Chính quyền địa phương đã giải tán nhóm người rào doanh nghiệp, cho cẩu container để doanh nghiệp tiếp tục sản xuất. Ảnh: PV.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM