Làm rõ hành vi chiếm giữ, rào đường vào cơ sở sản xuất của doanh nghiệp

Nhóm người ngang nhiên lập trại chiếm giữ, rào đường và đuổi công nhân ra khỏi cơ sở sản xuất kinh doanh. Ảnh: PV.
Nhóm người ngang nhiên lập trại chiếm giữ, rào đường và đuổi công nhân ra khỏi cơ sở sản xuất kinh doanh. Ảnh: PV.
Nhóm người ngang nhiên lập trại chiếm giữ, rào đường và đuổi công nhân ra khỏi cơ sở sản xuất kinh doanh. Ảnh: PV.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top