Hải Phòng thông tin kết quả cưỡng chế 159 công trình trên đất quốc phòng

Lãnh đạo UBND TP.Hải Phòng kiểm tra công tác cưỡng chế các công trình trên đất quốc phòng. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lãnh đạo UBND TP.Hải Phòng kiểm tra công tác cưỡng chế các công trình trên đất quốc phòng. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lãnh đạo UBND TP.Hải Phòng kiểm tra công tác cưỡng chế các công trình trên đất quốc phòng. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top