Hải Phòng hỗ trợ 11 tỉnh, thành phố 13 tỉ đồng chống dịch COVID-19

Trong đợt dịch bùng phát tại tỉnh Hải Dương, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Hải Dương 5 tỉ đồng, 500.000 khẩu trang y tế phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Trong đợt dịch bùng phát tại tỉnh Hải Dương, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Hải Dương 5 tỉ đồng, 500.000 khẩu trang y tế phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Trong đợt dịch bùng phát tại tỉnh Hải Dương, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Hải Dương 5 tỉ đồng, 500.000 khẩu trang y tế phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top