Từ 7h ngày 21.6, Hải Phòng cưỡng chế công trình tại khu đất quốc phòng

Khu vực cưỡng chế được quận Hải An (Hải Phòng) rào chắn,lắp camera giám sát từ ngày 15.6. Ảnh Cổng TTĐT quận Hải An
Khu vực cưỡng chế được quận Hải An (Hải Phòng) rào chắn,lắp camera giám sát từ ngày 15.6. Ảnh Cổng TTĐT quận Hải An
Khu vực cưỡng chế được quận Hải An (Hải Phòng) rào chắn,lắp camera giám sát từ ngày 15.6. Ảnh Cổng TTĐT quận Hải An
Lên top