Hải Phòng hỗ trợ TP.Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19

Hải Phòng chi 15 tỉ đồng hỗ trợ các tỉnh, thành phố chống dịch COVID-19. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Hải Phòng chi 15 tỉ đồng hỗ trợ các tỉnh, thành phố chống dịch COVID-19. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Hải Phòng chi 15 tỉ đồng hỗ trợ các tỉnh, thành phố chống dịch COVID-19. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top