Hải Phòng: Quán game hoạt động bất chấp quy định phòng dịch COVID-19

13 game thủ ở Hải Phòng tụ tập bất chấp quy định phòng dịch. Ảnh Sở TTTT Hải Phòng
13 game thủ ở Hải Phòng tụ tập bất chấp quy định phòng dịch. Ảnh Sở TTTT Hải Phòng
13 game thủ ở Hải Phòng tụ tập bất chấp quy định phòng dịch. Ảnh Sở TTTT Hải Phòng
Lên top