Hàng ngàn người chen chúc khai báo y tế để về Hải Phòng

Dòng người chen chúc khai báo y tế để vào Hải Phòng tại chốt kiểm soát cầu Nghìn chiều ngày 17.2. Ảnh MC
Dòng người chen chúc khai báo y tế để vào Hải Phòng tại chốt kiểm soát cầu Nghìn chiều ngày 17.2. Ảnh MC
Dòng người chen chúc khai báo y tế để vào Hải Phòng tại chốt kiểm soát cầu Nghìn chiều ngày 17.2. Ảnh MC
Lên top