Nông dân Hải Dương thiệt hại hàng trăm tỉ đồng vì nông sản ùn tắc

Hàng hóa, nông sản Hải Dương khó khăn lưu thông do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
Hàng hóa, nông sản Hải Dương khó khăn lưu thông do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
Hàng hóa, nông sản Hải Dương khó khăn lưu thông do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
Lên top