Doanh nghiệp tại Hải Phòng tăng cường kiểm soát lao động từ vùng có dịch

Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng làm việc với lãnh đạo Khu công nghiệp An Dương. Ảnh Hoàng Tùng
Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng làm việc với lãnh đạo Khu công nghiệp An Dương. Ảnh Hoàng Tùng
Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng làm việc với lãnh đạo Khu công nghiệp An Dương. Ảnh Hoàng Tùng
Lên top