Hải Phòng: Công nhân lao động làm việc sau Tết đạt tỉ lệ cao

Công nhân lao động TP.Hải Phòng trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh Mai Dung
Công nhân lao động TP.Hải Phòng trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh Mai Dung
Công nhân lao động TP.Hải Phòng trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh Mai Dung
Lên top