Hải Phòng áp dụng khai báo y tế điện tử tại chốt kiểm dịch

Hướng dẫn người dân khai báo y tế điện tử tại chốt cầu Nghìn (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) chiều ngày 19.2 - ảnh HA
Hướng dẫn người dân khai báo y tế điện tử tại chốt cầu Nghìn (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) chiều ngày 19.2 - ảnh HA
Hướng dẫn người dân khai báo y tế điện tử tại chốt cầu Nghìn (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) chiều ngày 19.2 - ảnh HA
Lên top