Hà Nội: Giúp việc đăng nhập tài khoản ngân hàng của chủ nhà, rút trộm tiền

Nữ giúp việc Cao Thị Minh Phương rút trộm tiền của chủ nhà. Ảnh: CACC
Nữ giúp việc Cao Thị Minh Phương rút trộm tiền của chủ nhà. Ảnh: CACC
Nữ giúp việc Cao Thị Minh Phương rút trộm tiền của chủ nhà. Ảnh: CACC
Lên top