Nữ giúp việc đánh đập dã man bé hơn 1 tháng tuổi đối diện mức phạt nào?