Nữ giúp việc trộm 5.000 USD rồi đánh tráo bằng tiền âm phủ

Nữ giúp việc gian xảo Vũ Thị Thuý tại cơ quan điều tra. Ảnh: Q.Trường.
Nữ giúp việc gian xảo Vũ Thị Thuý tại cơ quan điều tra. Ảnh: Q.Trường.
Nữ giúp việc gian xảo Vũ Thị Thuý tại cơ quan điều tra. Ảnh: Q.Trường.
Lên top