Facebooker Hằng Nguyễn bị Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM mời làm việc

Sau đó, tài khoản Facebook Hằng Nguyễn đã phải đăng lời xin lỗi. Ảnh chụp màn hình.
Sau đó, tài khoản Facebook Hằng Nguyễn đã phải đăng lời xin lỗi. Ảnh chụp màn hình.
Sau đó, tài khoản Facebook Hằng Nguyễn đã phải đăng lời xin lỗi. Ảnh chụp màn hình.
Lên top