Bắt giam Facebooker "Thiếu Trang Chủ" quay clip nóng rồi tống tiền bạn gái

Đối tượng Hoàng Huy Huyên - người tự xưng "Thiếu Trang Chủ". Ảnh: CATH
Đối tượng Hoàng Huy Huyên - người tự xưng "Thiếu Trang Chủ". Ảnh: CATH
Đối tượng Hoàng Huy Huyên - người tự xưng "Thiếu Trang Chủ". Ảnh: CATH
Lên top