Khánh Hòa xử phạt người đăng Facebook thông tin sai về dịch COVID-19

Khánh Hòa xử phạt một trường hợp đăng nội dung không đúng về cách ly y tế trên Facebook cá nhân. Ảnh: L.Xưa
Khánh Hòa xử phạt một trường hợp đăng nội dung không đúng về cách ly y tế trên Facebook cá nhân. Ảnh: L.Xưa
Khánh Hòa xử phạt một trường hợp đăng nội dung không đúng về cách ly y tế trên Facebook cá nhân. Ảnh: L.Xưa
Lên top