Phạt MC Trác Thúy Miêu 7,5 triệu đồng vì nội dung kích động trên Facebook

Lên top