Điều tra các đầu nậu gỗ trong vụ phá rừng tại Mang Yang

Xe độ chế dùng để chở gỗ ra khỏi cánh rừng xã Hra. Ảnh T.Tuấn
Xe độ chế dùng để chở gỗ ra khỏi cánh rừng xã Hra. Ảnh T.Tuấn
Xe độ chế dùng để chở gỗ ra khỏi cánh rừng xã Hra. Ảnh T.Tuấn
Lên top