Bí thư huyện truy trách nhiệm cán bộ xã tại hiện trường phá rừng

Ông Trần Đình Hiệp - Bí thư Huyện ủy Mang Yang ((tỉnh Gia Lai) - cùng lực lượng chức năng tại hiện trường vụ phá rừng xã Hra. Ảnh: T.Tuấn
Ông Trần Đình Hiệp - Bí thư Huyện ủy Mang Yang ((tỉnh Gia Lai) - cùng lực lượng chức năng tại hiện trường vụ phá rừng xã Hra. Ảnh: T.Tuấn
Ông Trần Đình Hiệp - Bí thư Huyện ủy Mang Yang ((tỉnh Gia Lai) - cùng lực lượng chức năng tại hiện trường vụ phá rừng xã Hra. Ảnh: T.Tuấn
Lên top