Thủ tướng: Không bỏ lọt tội phạm trong vụ cấp bằng giả tại Đại học Đông Đô

Cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô - bị can Dương Văn Hoà. Ảnh: LĐO
Cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô - bị can Dương Văn Hoà. Ảnh: LĐO
Cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô - bị can Dương Văn Hoà. Ảnh: LĐO
Lên top