55 người sử dụng bằng Đại học Đông Đô để làm tiến sĩ sẽ bị xử lý thế nào?

Cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô - bị can Dương Văn Hoà. Ảnh: LĐO.
Cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô - bị can Dương Văn Hoà. Ảnh: LĐO.
Cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô - bị can Dương Văn Hoà. Ảnh: LĐO.
Lên top